/Ważny krok dla młodych śpiewaków
Ważny krok dla młodych śpiewaków

Ważny krok dla młodych śpiewaków

Długimi krokami zbliża się IV Międzynarodowy Konkurs Wokalistyki Operowej Im. Adama Didura, czyli kolejny Konkurs Muzyki Operowej im. Adama Didura, którego gospodarzem jest niezmiennie Opera Śląska. Tym razem ma on rangę międzynarodową, więc młodzi śpiewacy maja prawo czuć jeszcze większą tremę niż zwykle.

Przepustka do kariery

Tegoroczny Międzynarodowy Konkurs im. Adama Didura ma szansę być naprawdę wielkim wydarzeniem w dużej mierze dlatego, że przybędzie na niego wielu gości z zagranicy. Nie to jest jednak najważniejsze. Oprócz głównego lauru imprezy nagrodą za udział i to niezależnie od miejsca czy wyróżnienia, jest możliwość poznania warsztatów wschodzących gwiazd muzyki operowej. Tym razem z całego świata.

Dla wielu młodych adeptów tej sztuki jeszcze większą wartością jest możliwość skorzystania z wiedzy światowej sławy ekspertów, którzy zasiądą w jury konkursu. Wielu uczestników poprzednich edycji konkursu zaklina się, że udział w wydarzeniu był dla nich wielkim momentem przełomowym w karierze. To po nim wspięli się na nowe szczyty warsztatu.